Hotline: 1900 5555 92 Mạng lưới Liên hệ

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Phát triển, Phòng Hệ thống và hạ tầng - CNTT Hà Nội 15/05/2019
2 Chuyên viên quy hoạch và phát triển mạng lưới, Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội 04/05/2019
3 Chuyên gia định giá Miền Nam - Trung tâm định giá - Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hồ Chí Minh 04/05/2019
4 PHÓ PHÒNG CHÍNH SÁCH RỦI RO ; KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội 03/05/2019
5 Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt Quảng Ninh 03/05/2019
6 Thư ký Ủy Ban tín dụng/HĐTD, Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hà Nội 03/05/2019
7 Chuyên gia phê duyệt cấp 1 ( Cấp phê duyệt cao nhất)- Phòng phê duyệt tín dụng HO - Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hà Nội 03/05/2019
8 Chuyên viên phát triển khách hàng, Trung tâm Upper, Khối KHDN Hà Nội 03/05/2019
9 Chuyên viên chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ Hà Nội 03/05/2019
10 Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt Hà Nội 03/05/2019
11 Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hồ Chí Minh 03/05/2019
12 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên Hà Nội 02/05/2019
13 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Tam Kỳ (Quảng Nam) Quảng Nam 02/05/2019
14 Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT Hà Nội 02/05/2019
15 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG - PHÒNG QLKHDN - KHỐI QL VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI SẢN Hà Nội 02/05/2019
16 Chuyên viên khách hàng cá nhân khu vực miền Trung Thừa Thiên- Huế
Quảng Ngãi
Lâm Đồng
Quảng Nam
02/05/2019
17 Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng QLKH cá nhân miền Bắc/Đông Nam Bộ - Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản Hà Nội
Hồ Chí Minh
02/05/2019
18 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Khánh Hòa
Đà Nẵng
02/05/2019
19 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Khánh Hòa
Đà Nẵng
02/05/2019
20 Chuyên viên Quản lý hiệu suất - Phòng Kế hoạch và quản lý hiệu suất - K.QL&TCTTS Hà Nội 02/05/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.