Hotline: 1900 5555 92 Mạng lưới Liên hệ

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
61 Cộng tác viên bán hàng - khối Khách hàng cá nhân Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hòa Bình
Hà Giang
Lào Cai
...
19/06/2018
62 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỢ -PHÒNG CẢNH BÁO VÀ QUẢN LÝ NỢ - KHỐI KHDN Hà Nội 15/06/2018
63 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN- PHÒNG QLTDKHCN - KHỐI VẬN HÀNH Hồ Chí Minh 12/06/2018
64 PHÓ GIÁM ĐỐC KHO TIỀN TRUNG TÂM - PHÒNG KHO QUỸ -KHỐI VẬN HÀNH Hồ Chí Minh 07/06/2018
65 CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI- KHỐI VẬN HÀNH Hà Nội 06/06/2018
66 CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐỐI TÁC BĐS VÀ Ô TÔ, PHÒNG ĐỐI TÁC PHI NGÂN HÀNG, KHỐI KHCN Hà Nội 06/06/2018
67 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, PHÒNG QLKH PHI TÍN DỤNG - KHỐI QL&TCTTS Hà Nội 05/06/2018
68 Trưởng phòng KD Ngoại hối và các sản phẩm phái sinh, Khối Nguồn vốn Hà Nội 04/06/2018
69 CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN GIA CHÍNH SÁCH RỦI RO Hà Nội 04/06/2018
70 CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ,PHÒNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ -KHỐI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Hà Nội 04/06/2018
71 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (SRM) Hà Nội 04/06/2018
72 Chuyên viên chính sách rủi ro hoạt động - Phòng QTRR hoạt động -Khối QTRR Hà Nội 04/06/2018
73 CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Hà Nội 04/06/2018
74 Chuyên viên định giá, Phòng Định giá HO, TT Định giá, Khối QTRR Hà Nội 04/06/2018
75 Chuyên viên phát triển (Ứng dụng Mobile) -Khối CNTT Hà Nội 04/06/2018
76 Chuyên viên phát triển (tích hợp hệ thống) - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 04/06/2018
77 Chuyên viên phát triển khách hàng- UPPER SME Hà Nội 04/06/2018
78 Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ Hà Nội 04/06/2018
79 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ & THU HỒI NỢ- KHÔI QUẢN LÝ VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI SẢN Hà Nội 04/06/2018
80 Chuyên gia chính sách rủi ro hoạt động -Phòng QTRR hoạt động- Khối QTRR Hà Nội 04/06/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.