Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Việc làm nổi bật

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hồ Chí Minh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bắc Ninh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đà lạt, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Khánh Hòa, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/05/2022
 • Nơi làm việc: Tây Ninh, Kiên Giang
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Tây Ninh & Kiên Giang Ưu tiên Nam
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/05/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Tân Bình, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Gia Định, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Hoàng Văn Thụ
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/05/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hồ Chí Minh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng hàng cá nhân- PVcomBank Hồ Chí Minh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng cá nhân- PVcomBank Hồ Chí Minh
 • Vị trí tuyển: 2
 • Ngày đăng: 18/05/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hai Bà Trưng
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/05/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên Hành chính Tổng hợp, Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hồ Chí Minh Ưu tiên Nam
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/05/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Hà Nội, Chuyên viên định giá Hội sở Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Hà Nội hoặc Bắc Ninh
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 12/05/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Phó phòng phát triển năng lực dịch vụ và vận hành, Phó phòng phát triển năng lực dịch vụ và vận hành Khối Khách hàng cá nhân PVomBank
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 12/05/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/05/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HCM và HN, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN
 • Vị trí tuyển: 3
 • Ngày đăng: 11/05/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.