Hotline: 1900 5555 92 Network Contact

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Thai Binh
Thanh Hoa
...
16/03/2018
2 Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Thai Binh
Thanh Hoa
...
16/03/2018
3 Chuyên viên đối tác tài chính phi ngân hàng Ha Noi 15/03/2018
4 Chuyên viên phát triển (Ứng dụng Mobile) -Khối CNTT Ha Noi 13/03/2018
5 Chuyên viên phát triển (tích hợp hệ thống) - Khối Công nghệ thông tin Ha Noi 13/03/2018
6 CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Ha Noi 12/03/2018
7 Trưởng phòng KD Ngoại hối và các sản phẩm phái sinh, Khối Nguồn vốn Ha Noi 12/03/2018
8 Chuyên viên kế toán thẻ - Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân Ha Noi 08/03/2018
9 CHUYÊN VIÊN CALL CENTER Ha Noi 08/03/2018
10 Chuyên viên chính sách rủi ro hoạt động - Phòng QTRR hoạt động -Khối QTRR Ha Noi 06/03/2018
11 Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên Ho Chi Minh 05/03/2018
12 Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/03/2018
13 Trưởng phòng KHDN - PVB Quảng Ngãi, PVB Tây Ninh Quang Ngai 02/03/2018
14 Chuyên viên PTKH Upper SME - TT Upper SME Đà Nẵng, Hà Nội Ha Noi
Da Nang
02/03/2018
15 Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Quang Ngai 02/03/2018
16 Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Trung Binh Dinh
Khanh Hoa
Da Nang
02/03/2018
17 Kiểm soát viên Quang Ngai 02/03/2018
18 Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên tại các chi nhánh miền Trung Khanh Hoa
Lam Dong
Da Nang
02/03/2018
19 Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên tại các chi nhánh miền Trung Thua Thien Hue
Quang Ngai
Quang Nam
02/03/2018
20 Chuyên viên QLTD KHCN đơn vị - Địa điểm làm việc :TP.Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Đồng Nai Ho Chi Minh
Dong Nai
Lam Dong
02/03/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.