Hotline: 1900 5555 92 Mạng lưới Liên hệ

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Đầu tư - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Hà Nội 15/11/2018
2 Trưởng ban Đầu tư - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Hà Nội 15/11/2018
3 Trưởng ban Phát triển kinh doanh - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Hà Nội 15/11/2018
4 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Hà Nội 15/11/2018
5 Chuyên viên Phát triển báo cáo - Phòng quản trị dữ liệu và báo cáo - Khối CNTT Hà Nội 14/11/2018
6 Chuyên viên phát triển - Phòng Ngân hàng điện tử - Khối CNTT Hà Nội 14/11/2018
7 Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 05/11/2018
8 Chuyên viên Quy hoạch và phát triển mạng lưới Hà Nội 05/11/2018
9 Chuyên viên PTKH Upper SME - TT Upper SME Hà Nội 02/11/2018
10 CV Phát triển, Phòng Ngân hàng điện tử, Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT Hà Nội 02/11/2018
11 Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo Hà Nội 02/11/2018
12 Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT Hà Nội 02/11/2018
13 CHUYÊN VIÊN CALL CENTER Hà Nội 25/10/2018
14 Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản - Khối KHDN Hà Nội 25/10/2018
15 CHUYÊN VIÊN 1 PHÂN TÍCH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT - KHỐI KHDN Hà Nội 24/10/2018
16 CHUYÊN VIÊN 2 PHÂN TÍCH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT - KHỐI KHDN Hà Nội 24/10/2018
17 Chuyên viên phát triển sản phẩm TTTM và sản phẩm ngoại hối - Khối KHDN Hà Nội 24/10/2018
18 Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hà Nội 22/10/2018
19 Chuyên viên Kế toán Thẻ, Phòng Nghiệp vụ Thẻ, Trung tâm Thẻ Hà Nội 22/10/2018
20 Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động Hà Nội 17/10/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.