Hotline: 1900 5555 92 Mạng lưới Liên hệ

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Đầu tư xây dựng Hà Nội 24/02/2020
2 Trưởng phòng Cho vay - Khối KHDN Hà Nội 21/02/2020
3 Phó phòng, Phòng chính sách và sản phẩm cho vay thế chấp Hà Nội 20/02/2020
4 Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Hồ Chí Minh Hà Nội 20/02/2020
5 Chuyên viên Quản lý hiệu suất - Khối Quản lý và tái cấu trúc tài sản (Xử lý nợ) Hà Nội 19/02/2020
6 Trưởng phòng Thúc đẩy bán - Khối KHDN Hà Nội 19/02/2020
7 Trưởng phòng Đối tác - Khối KHDN Hà Nội 19/02/2020
8 Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng Hà Nội 17/02/2020
9 Chuyên viên bán hàng qua điện thoại, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội 17/02/2020
10 Chuyên viên xử lý vi phạm, Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội 17/02/2020
11 Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR Hà Nội 17/02/2020
12 Phó Phòng, Phòng chính sách và sản phẩm Huy động vốn Hà Nội 17/02/2020
13 Trưởng bộ phận sản phẩm Huy động và Đầu tư - Phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Hà Nội 17/02/2020
14 Trưởng bộ phận phát triển khách hàng, Phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Hà Nội 17/02/2020
15 Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư, phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Hà Nội 17/02/2020
16 Chuyên viên cải tiến chất lượng dịch vụ, phòng phát triển năng lực dịch vụ và vận hành, Khối KHCN Hà Nội 17/02/2020
17 Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội 17/02/2020
18 Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội 17/02/2020
19 Chuyên viên Nghiệp vụ ngân hàng số, phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội 14/02/2020
20 Chuyên viên Phát triển sản phẩm chiến lươc kinh doanh Ngân hàng số, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội 14/02/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.