Hotline: 1900 5555 92 Mạng lưới Liên hệ

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT Hà Nội 16/01/2019
2 PHÓ PHÒNG QTRR TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội 14/01/2019
3 CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ DANH MỤC ;PHÒNG QTRR TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội 14/01/2019
4 CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ DANH MỤC ; PHÒNG QTRR TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội 14/01/2019
5 Giao dịch viên Hà Nội 09/01/2019
6 Chuyên viên cảnh báo nợ rủi ro, Phòng cảnh báo và quản lý nợ, Khối KHCN Hà Nội 08/01/2019
7 Chuyên viên Quản lý rủi ro Thẻ - Phòng Nghiệp vụ Thẻ, Trung tâm Thẻ Hà Nội 02/01/2019
8 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN Hà Nội 02/01/2019
9 Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hà Nội 02/01/2019
10 CHUYÊN VIÊN CALL CENTER Hà Nội 02/01/2019
11 Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản - Khối KHDN Hà Nội 02/01/2019
12 Chuyên viên PTKH Upper SME - TT Upper SME Hà Nội 02/01/2019
13 Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ, Khối Vận hành Hà Nội 02/01/2019
14 Chuyên viên Vận hành ATTT, Phòng ATTT, Trung tâm Vận hành, hạ tầng và an ninh, Khối CNTT Hà Nội 02/01/2019
15 CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TR̀ÌNH ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, KHỐI QTNNL Hà Nội 02/01/2019
16 Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
...
02/01/2019
17 Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
...
02/01/2019
18 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, PHÒNG QLKH PHI TÍN DỤNG - KHỐI QL&TCTTS Hà Nội 14/12/2018
19 Thư ký ủy ban Quản lý rủi ro - Khối QTRR Hà Nội 14/12/2018
20 Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động Hà Nội 17/10/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.