Hotline: 1900 5555 92 Mạng lưới Liên hệ

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Quản trị danh mục, Phòng Quản trị rủi ro tín dụng và quản lý danh mục Hà Nội 22/08/2017
2 Chuyên viên báo cáo danh mục, Phòng Quản trị rủi ro tín dụng và quản lý danh mục Hà Nội 22/08/2017
3 Chính viên chính sách QTRR hoạt động, Phòng QTRR hoạt động, Khối QTRR. Hà Nội 12/04/2017
4 Chuyên viên định giá, Phòng Định giá HO, TT Định giá, Khối QTRR Hà Nội 17/08/2017
5 CV1/CV2 Quản lý nợ, Bộ phận Quản lý nợ, Phòng Cảnh báo và Quản lý nợ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp. Hà Nội 10/08/2017
6 Chuyên viên 1 Điều tra nợ rủi ro, Bộ phận Cảnh báo sớm, Phòng Cảnh báo và Quản lý nợ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp. Hà Nội 10/08/2017
7 Chuyên viên Báo cáo và KPIs, Phòng Hỗ trợ KD& DV, Khối KHCN Hà Nội 04/08/2017
8 Chuyên viên PTKH Upper SME - TT Upper SME Đà Nẵng, Hà Nội Hà Nội
Đà Nẵng
31/07/2017
9 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN Hà Nội 31/07/2017
10 Kiểm soát viên, Phòng Tài trợ thương mại, Trung tâm Thanh toán quốc tế, Khối Vận hành. Hà Nội 10/07/2017
11 Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
...
29/06/2017
12 Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
...
29/06/2017
13 Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT Hà Nội 05/08/2015
14 Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ Hà Nội 05/08/2015
15 Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT Hà Nội 05/08/2015
16 Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL Hà Nội 05/08/2015
17 Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR Hà Nội 05/08/2015
https://www.facebook.com/pvcombank.tuyendung/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pvcombank.tuyendung/?ref=br_rs
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.