Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp CNTT - Hà Nội

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Competitive
Industry IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 22/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Trong phạm vi được phân công, Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp thực hiện hỗ trợ Trưởng KTNB/Phó Trưởng KTNB:

 1. Nhiệm vụ quản lý
 • Thiết lập các chính sách và thủ tục để hướng dẫn hoạt động kiểm toán CNTT;
 • Kiểm soát tình hình thực hiện chính sách và hướng dẫn hoạt động kiểm toán nội bộ;
 • Đánh giá và xếp loại kết quả công việc đối với các kiểm toán viên nội bộ trong Đoàn kiểm toán
 • Xây dựng và kiểm soát tình hình thực hiện các quy định lưu trữ hồ sơ kiểm toán theo quy định
 • Kiểm soát tình hình thực hiện và duy trì chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng bao phủ tất cả các khía cạnh của hoạt động KTNB
 1. Nhiệm vụ chuyên môn:
 • Nhận diện và đánh giá rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ và ưu tiên định hướng kiểm toán theo rủi ro tại từng cuộc kiểm toán mảng CNTT;
 • Phụ trách lập Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm/riêng lẻ mảng CNTT
 • Kiểm soát tình hình thực hiện kiểm toán theo kế hoạch và đột xuất; Kiểm soát tiến độ công việc, chất lượng công việc của các thành viên Đoàn kiểm toán đảm bảo tuân thủ Quy tắc Đạo đức và Chuẩn mực;
 • Phụ trách việc trao đổi với đơn vị liên quan trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán để đảm bảo các tài liệu và thông tin được cung cấp đầy đủ/kịp thời;
 • Phụ trách việc trao đổi kết quả kiểm toán tới Trưởng KTNB/Phó Trưởng KTNB và các đơn vị liên quan; Thảo luận và thống nhất kết quả kiểm toán và đề xuất các kiến nghị phù hợp;
 • Đóng góp ý kiến xây dựng VBNB liên quan CNTT

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng KTNB/Phó Trưởng KTNB

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan; Có một trong các chứng chỉ liên quan như CISA, CISM, CCSP, ITIL, ISO 27001, COBIT các chứng chỉ bảo mật…

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức, khả năng đánh giá các rủi ro, hạn chế trong quy trình, chốt kiểm soát về hạ tầng, vận hành hệ thống, an ninh bảo mật, phát triển ứng dụng, quản lý dự án, quản trị CNTT...

Kinh nghiệm quản lý, chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT hoặc kiểm toán CNTT; Trong đó có 03 năm kinh nghiệm CNTT/QTRR/kiểm toán tại một trong những ngành tài chính, ngân hàng, công ty kiểm toán độc lập, bộ phận IT audit của Doanh nghiệp.

Kỹ năng, phẩm chất: Có khả năng tư duy, phân tích định tính định lượng; Có khả năng lập luận; phản biện; Có kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc; Có khả năng đào tạo hướng dẫn, truyền đạt; Có khả năng ra quyết định.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.