Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia bộ phận đối tác khách hàng doanh nghiệp - Khối KHDN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Tham gia làm việc với các đối tác để tìm cơ hội và khả năng phát triển các chương trình hợp tác
 • Đánh giá khả năng hợp tác
 • Trực tiếp và phối hợp để xây dựng các chương trình hợp tác
 • Tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai thí điểm mô hình hợp tác để hiệu chỉnh và hoàn thiện
 • Tham gia hoạt động đào tạo nội bộ các nghiệp vụ của Bộ phận.
 • Thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác,
 • Tương tác, phối hợp tốt với các Khối kinh doanh và các bộ phận chức năng để xây dựng các chương trình hợp tác ở quy mô lớn
 • Duy trì và phát triển mối quan hệ với cấp tương đương tại các đối tác để gia tăng  hiệu quả chương trình hợp tác.
 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Bộ phận và Phòng phân công

Job Requirement

 • Đào tạo: Tốt nghiệp đại học 
 • Kiến thức: Có hiểu biết rộng về xã hội, kính tế. Hiểu và nắm bắt tốt sự hoạt động của thị trường tài chính và có nền tảng về hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/quan hệ khách hàng/dịch vụ khách hàng, trong đó tối thiểu 1 năm làm các công việc vê hợp tác, phát triển đối tác là KHDN,.
 • Kỹ năng: đàm phán, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, chăm sóc KH, phân tích, đánh giá
 • Thái độ, tính cách: Cầu thị, kiên trì, linh hoạt, hòa đồng, có trách nhiệm.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.