Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia cao cấp, Khối Pháp chế và tuân thủ

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 15/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

- Đưa ra các giải pháp, hỗ trợ hiệu quả cho Ban Lãnh đạo Ngân hàng/ lãnh đạo khối Pháp chế và Tuân thủ và các đơn vị thuộc Ngân hàng để giải quyết các vụ việc phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng.

- Đại diện theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng/Ban lãnh đạo khối PC&TT khi làm việc với các tổ chức có thẩm quyền và/hoặc các cá nhân/tổ chức có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho Ngân hàng.

- Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp đối với các quy định pháp luật để giảm thiểu những rủi ro cho Ngân hàng.

- Phối hợp với các phòng trực thuộc khối PC&TT trong việc đưa các ý kiến đánh giá độ lập và/hoặc phối hợp để đưa ra ý kiến báo cáo Ban Lãnh đạo Khối, Ban Lãnh đạo Ngân hàng

Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo khối Pháp chế và Tuân thủ

Job Requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, Tài chính, Ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu pháp luật và các quy định cps ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Ngân hàng

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc tuân thủ hoặc lĩnh vực có liên quan.

- Kỹ năng phẩm chất:

* Có kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt, khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập

* Ưu tiên sử dụng tiếng anh thành thạo và sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh đột xuất.

* Bảo mật thông tin liên quna đến công việc được giao thực hiện hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Ngân hàng

* Trung thực khách quan, tuân thủ quy định nội bộ

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.