Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia chính sách rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp cấp 3, Phòng chính sách QTRR, Khối QTRR

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Chịu trách nhiệm chính, độc lập xử lý công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, bao gồm:

 • Xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro tín dụng của Ngân hàng
 • Xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
 • Xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành và các qui định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng khách hàng doanh nghiệp trước và sau khi ban hành.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của PVcomBank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Đầu mối thực hiện công tác giúp việc Hội đồng Sản phẩm theo các  nhiệm vụ của Tổ giúp việc Hội đồng Sản phẩm được quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TBP/Lãnh đạo  Phòng.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành TCNH hoặc chuyên ngành kinh tế. Ưu tiên có chứng chỉ chuyên ngành về QTRR như FRM, CFA.

Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức về lĩnh vực QTRR (bao gồm khẩu vị rủi ro, CSRR của ngân hàng,...); hiểu biết về các thông lệ quốc tế liên quan đến QLRR.
 • Am hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng, các VB, quy định của NHNN, pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Tổ chức tín dụng có uy tín, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực QTRR/chính sách tín dụng /xây dựng sản phẩm/thực hiện trực tiếp nghiệp vụ cấp tín dụng, thẩm định, phê duyệt đối với KHDN,

Kỹ năng, phẩm chất: Khả năng tư duy logic tốt, có kỹ năng phân tích; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.