Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia đối tác khách hàng doanh nghiệp - Phòng đối tác - Khối KHDN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 14/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo hoàn thiện quy trình quản lý và phát triển đối tác. Tham gia làm việc với các đối tác để tìm cơ hội và khả năng phát triển các chương trình hợp tác
 • Trực tiếp và phối hợp để xây dựng các chương trình hợp tác
 • Tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai thí điểm mô hình hợp tác để hiệu chỉnh và hoàn thiện
 • Tham gia hoạt động đào tạo nội bộ các nghiệp vụ của Bộ phận.
 • Duy trì và phát triển mối quan hệ với cấp tương đương tại các đối tác để gia tăng  hiệu quả chương trình hợp tác.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên viên trong các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ.Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Bộ phận và Phòng phân công

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết rộng về xã hội, kính tế. Hiểu và nắm bắt tốt sự hoạt động của thị trường tài chính và có nền tảng về hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp.
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/quan hệ khách hàng/dịch vụ khách hàng, trong đó tối thiểu 01 năm làm các công việc vê hợp tác, phát triển đối tác là KHDN, ưu tiên có tối thiểu 01 năm ở vị trí quản lý nhóm/bộ phận.
 • Kỹ năng, phẩm chất: đàm phán, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, chăm sóc KH, phân tích, đánh giá. Thái độ, tính cách: Cầu thị, kiên trì, linh hoạt, hòa đồng, có trách nhiệm.

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.