Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia giám sát chính sách rủi ro tín dụng cấp 3, Phòng chính sách QTRR, Khối QTRR

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Chịu trách nhiệm chính, độc lập xử lý công việc chuyên môn có tính chất phức tạp. bao gồm:

 • Giám sát việc thực thi các chiến lược, chính sách, khung, quy trình quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng của Bộ phận Chính sách và các bộ phận khác có liên quan
 • Giám sát việc thực  thi các chỉ đạo, kết luận của HĐQT, Ban Điều hành, các Hội đồng, Ủy ban có liên quan đến công tác triển khai chính sách tín dụng của các bộ phận trong Ngân hàng.
 • Giám sát việc triển khai các yêu cầu bắt buộc tại các chính sách, sản phẩm tín dụng lên hệ thống văn bản, biểu mẫu, phần mềm trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng của các bộ phận có liên quan.
 • Theo dõi các kiến nghị của các bộ phận có liên quan về việc điều chỉnh chính sách trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng để giám sát, quản lý kết quả thực hiện của các bộ phận có chức năng xây dựng chính sách, sản phẩm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng
 • Tổ chức triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá chính sách trong hoạt động tín dụng theo định kỳ và đột xuất theo chuyên đề; lập đề xuất, báo cáo sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách tới Lãnh đạo Khối đề xuất
 • Xây dựng các công cụ quản trị, giám sát chính sách tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng
 • Thực hiện các báo báo trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, giám sát chính sách.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TBP/Lãnh đạo  Phòng

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH  chuyên ngành TCNH hoặc chuyên ngành kinh tế. Ưu tiên có chứng chỉ chuyên ngành về QTRR như FRM, CFA.

Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu và nắm vững các VB, quy định của NHNN, pháp luật trong hoạt động kinh doanh NH.
 • Hiểu biết sâu sắc về rủi ro và các tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro, các thông lệ quốc tế trong HĐ QTRR
 • Am hiểu sâu sắc về việc xây dựng Chính sách rủi ro tín dụng

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCNH tại các TCTD có uy tín, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực QTRR hoạt động, Giám sát tuân thủ/Kiểm soát nội bộ/Chính sách tín dụng/Xây dựng sản phẩm...

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Khả năng viết, tư duy logic tốt, có kỹ năng phân tích; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, chịu được áp lực cao trong CV, biết Tiếng Anh và tin học thành thạo.

 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.