Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia kiến trúc dữ liệu và báo cáo - K.CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 1. Tham gia khảo sát hiện trạng dữ liệu và kiến trúc hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ hiện tại và các định hướng tương lai
 2. Xây dựng chính sách quản lý dữ liệu gốc (MDM)
 3. Xây dựng bộ qui trình quản trị dữ liệu – Data Governance (DG)
 4. Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn về dữ liệu, quy trình và thủ tục về quản trị dữ liệu.
 5. Xây dựng thiết kế kiến trúc dữ liệu và tích hợp hệ thống, thiết kế quy trình chiết xuất dữ liệu , thiết kế quy trình kiểm soát và quản lý chất lượng dữ liệu, thiết kế bảo mật dữ liệu của Kho quản lý dữ liệu gốc (tối thiểu bao gồm Customer, Collateral, Loan, Deposit) và kho dữ liệu tập trung (Data Warehouse – DWH) phù hợp với hiện trạng & nhu cầu của ngân hàng
 6. Xây dựng chính sách để quản lý mô hình dữ liệu khái niệm (Conceptual Data Model) và đảm bảo khả năng truy xuất từ mô hình khái niệm đến mô hình lô-gic và vật lý
 7. Triển khai công cụ quản lý kho dữ liệu gốc MDM và DWH
 8. Đào tạo nội bộ các vấn đề liên quan đến thiết kiến trúc dữ liệu và tích hợp hệ thống, thiết kế quy trình chiết xuất dữ liệu , thiết kế quy trình kiểm soát và quản lý chất lượng dữ liệu, thiết kế bảo mật dữ liệu
 9. Tham gia các công việc khác và dự án theo phân công

Job Requirement

Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT;
 • Chứng chỉ về hệ thống báo cáo (SAP/Oracle/IBM)

Trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu đọc/hiểu được tài liệu tiếng anh, giao tiếp bằng tiếng Anh;

Kiến thức:

 • Có hiểu biết chuyên sâu về các nguyên lý cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Có hiểu biết sâu về mô hình dữ liệu các hệ thống phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng & fintech
 • Có kiến thức về các các sản phẩm/nghiệp vụ trong ngân hàng
 • Chứng nhận tham gia khóa học hoặc chứng chỉ về
  • Tiền xử lý và phân tích dữ liệu
  • Data Science
  • Data Mining
  • Machine learning & NLP

- Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình R, SAS, Python, phân tích big data, xây dựng mô hình thống kê, v.v. sẽ là một lợi thế

- Có kiến thức về các mô hình phân tích kinh doanh: mô hình dự báo - hàm hồi quy, cây quyết định, mạng nơ-ron nhân tạo, phân tích phân khúc, dự báo, tối ưu hóa, thống kê, v.v. là một lợi thế

Kinh nghiệm

 • Trên 15 năm kinh nghiệm quản trị dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng
 • Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống kho dữ liệu gốc (MDM) và kho dữ liệu tập trung (DWH)
 • Tham gia triển khai ít nhất 3 dự án MDM và Datawarehouse.
 • Am hiểu các CSDL NoSQL (Mongo DB, CouchBase, OrientDB…) là một lợi thế

Am hiểu core banking T24 là lợi thế 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.