Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường

 • Nghiên cứu thị trường ngành
 • Khảo sát đánh giá LSCV, xu hướng phát triển sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội cho các sản phẩm mới

Kiểm soát công tác phát triển sản phẩm tín dụng

 • Rà soát danh mục sản phẩm hiện có
 • Xây dựng, phát triển sản phẩm theo qui trình phát triển sản phẩm

Đề xuất loại bỏ, sửa đổi hoặc làm mới chu kỳ sản phẩmĐào tạo nghiệp vụ

 • Đào tạo và hỗ trợ CVKH và NV bán hàng Khối KHDN về các đặc tính & qui trình xử lý các sản phẩm tín dụng.
 • Giải đáp sản phẩm

Báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu của cấp lãnh đạo

Thực hiên các nhiệm vụ khác do TBP, LĐ phòng phân công.

Job Requirement

 • Đào tạo: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan
 • Kiến thức: Am hiểu các quy trình, quy chế của Ngân hàng. Có hiểu biết, có nghiệp vụ, có khả năng tư vấn, thuyết phục và nắm bắt tình hình và nhu cầu thị trường
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tín dụng doanh nghiệp, tư vấn tài chính. Kinh nghiệm về kiểm toán, kế toán là một lợi thế.
 • Kỹ năng: lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, đàm phán & thuyết phục

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.