Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia phân bổ chi phí, Phòng MIS, Khối TCKT

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 22/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Đầu mối xây dựng các nguyên tắc phân bổ chi phí
 • Đầu mối vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh của hệ thống phân bổ chi phí toàn hàng.
 • Đầu mối hướng dẫn các đơn vị trong ngân hàng cung cấp dữ liệu và tiếp cận các nguyên tắc và kết quả phân bổ chi phí cho toàn hàng
 • Tham gia xây dựng hệ thống chính sách thủ tục nội bộ để xây dựng, cải tiến các nguyên tắc phân bổ chi phí và vận hành hệ thống phân bổ chi phí toàn hàng
 • Đầu mối đánh giá định kỳ hàng năm về tính hợp lý của các nguyên tắc phân bổ chi phí, đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến hệ thống phân bổ chi  phí cho toàn hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế,  Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính & kế toán. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc quản trị chi phí của ngân hàng.

Kiến thức:Am hiểu hoạt đông ngân hàng và các nguyên tắc phân bổ chi phí.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng tương tác và giao tiếp tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.