Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng số (mảng chuyển khoản, thanh toán trên kênh NHS)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

Vai trò

 • Quy hoạch, nghiên cứu và xây dựng các giải pháp chiến lược về mặt phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số dành cho KHCN.
 • Số hóa các sản phẩm dịch vụ cá nhân.
 • Đầu mối phối hợp với các Khối/Phòng ban và ĐVKD, đối tác thiết kế nghiệp vụ sản phẩm.

Nhiệm vụ chính

1. Phụ trách quy hoạch, nghiên cứu và xây dựng các giải pháp trong việc phát triển dịch vụ Chuyển khoản/Thanh toán trên kênh ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân

 • Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích đánh giá tổng thể, quy hoạch và phát triển/cải tiến dịch vụ Chuyển khoản, Thanh toán trên kênh NHS đảm bảo tuân thủ pháp luật, các quy định của NHNN và các chính sách của PVcomBank về sản phẩm, dịch vụ, vận hành và quản trị rủi ro.​
 • Đề xuất, xây dựng các giải pháp chiến lược để phát triển các dịch vụ Chuyển khoản, Thanh toán cho KHCN trên kênh số;
 • Chịu trách nhiệm đánh giá, xác nhận về luồng sản phẩm, yêu cầu chức năng nghiệp vụ, hành trình khách hàng để chốt phương án phát triển và làm việc các bên liên quan
 • Xây dựng các tài liệu giải pháp tổng thể, kiến trúc triển khai; kiểm soát nội dung quy định, Quy trình, chính sách sản phẩm, hướng dẫn sử dụng
 • Chịu trách nhiệm về tiến độ phát triển và chất lượng mảng sản phẩm dịch vụ được phân công; hỗ trợ giải đáp thắc mắc từ đơn vị nội bộ trong quá trình vận hành
 • Chủ trì, dẫn dắt và tiên phong áp dụng công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng số tại PVcomBank

2.  Điều phối các bộ phận liên quan UAT nghiệm thu tính năng, dịch vụ Chuyển khoản, Thanh toán trên các kênh số thuộc phạm vi Khối quản lý.

3.  Phối hợp với bên liên quan để triển khai đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ vận hành

4.  Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP/PP

Job Requirement

Yêu cầu

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, CNTT, Thương mai điện tử, hoặc các chuyên ngành khác tương đương

Kiến thức chuyên  môn: Am  hiểu  về  hoạt  động  ngân  hàng,  tài chính, đầu tư, fintech… Có kiến thức cơ bản về các hệ thống công nghệ thông tin, nắm vững các mô hình và công cụ triển khai hệ thống, sản phẩm số.

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư, fintech… Có kinh nghiệm xây dựng, phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số, Ngân hàng điện tử.

Kỹ  năng,  phẩm  chất:  Kỹ  năng  phân  tích  báo  cáo,  đánh  giá  thị  trường;  Lập và  quản  lý  dự án,  giao  tiếp  và  thuyết  trình  tốt. Cẩn thận, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc với cường độ cao

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.