Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/11/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

- Nghiên cứu và phân tích tài liệu yêu cầu người dùng URD, tài liệu
đặc tả hệ thống SRS.
- Phối hợp với các bên liên quan xây dựng kịch bản kiểm thử: kiểm thử
chức năng, kiểm thử phi chức năng (kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu
năng…).
- Thực hiện kiểm thử theo kịch bản, phối hợp với các bên liên quan để
phát triển SPDV Ngân hàng số theo mô hình Agile
- Phối hợp với các đơn vị kỹ thuật khắc phục các lỗi xác định trong quá
trình kiểm thử
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả
kiểm thử, đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi đưa lên
Production;
- Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số, tính năng, nền tảng,
giải pháp của các kênh số
- Quản lý và phối hợp với các bên liên quan để làm rõ các lỗi trên hệ
thống.
- Xây dựng tài liệu sử dụng người dùng, hỗ trợ đào tạo người dùng sử
dụng phần mềm, hệ thống.
- Định kỳ phân tích báo cáo chất lượng SPDV Ngân hàng số, đề xuất
giải pháp cải tiến chất lượng SPDV Ngân hàng số
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
 

Job Requirement

Bằng cấp: Cử nhân đại học trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị
Kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương.
Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý:
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử, quản lý chất
lượng sản phẩm phần mềm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong
các tổ chức tài chính, ngân hàng…
Kỹ năng, phẩm chất:
 Quản trị dự án.
• Quản lý sự thay đổi.
• Giao tiếp và thuyết trình.
• Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh
 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.