Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia quản lý chuyển đổi - Văn phòng quản lý dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Competitive
Industry IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Tham mưu, hỗ trợ T/P Phòng trong chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo phân công của T/P Phòng bao gồm một hoặc một số các mảng công việc trong các hoạt động như sau:

 • Đề xuất công tác quản lý, tổ chức triển khai các Dự án/Sáng kiến của Ngân hàng;
 • Phối hợp xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý các Dự án/Sáng kiến theo quy chuẩn được quy định tại Quy định quản lý dự án;
 • Thực hiện triển khai công tác giám sát tiến độ và quản lý chất lượng, đồng thời hỗ trợ giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của các Dự án/Sáng kiến; theo dõi và đôn đốc quá trình cũng như kết quả thực hiện của các Dự án/Sáng kiến
 • Chủ động nghiên cứu, phân tích và đề xuất với LĐP giải pháp cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu của Dự án/Sáng kiến cũng như giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai của Dự án/Sáng kiến;
 • Thực hiện kết nối tất cả các Dự án/Sáng kiến của Ngân hàng nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chung, phù hợp với mục tiêu chiến lược tổng thể ngân hàng với nguồn lực hợp lý và hiệu quả.
 • Phối hợp với bộ phận chiến lược tài chính kinh doanh và các phòng ban liên quan thực hiện đánh giá và đề xuất việc điều chỉnh/bổ sung sung kế hoạch, nguồn lực, chi phí triển khai, ngân sách cho Dự án/Sáng kiến;
 • Trực tiếp đầu mối tiếp nhận các thông tin, cập nhật tình hình thực hiện từ các Dự án/Sáng kiến và tổng hợp báo cáo Trưởng/Phó Phòng; Ban lãnh đạo VPQ LDA  định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của LĐ VPQLDA và TP/PP

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các trường thuộc khối kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về quản lý dự án; các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, PM quản lý dự án, Có kiến thức về Agile, Scrum team (Scrum Master)

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu kinh nghiệm 05 năm trong lĩnh vực ngân hàng và có 01 năm kinh nghiệm về quản lý chuyển đổi hoặc quản lý dự án.

Kỹ năng, phẩm chất: xử lý tình huống, làm việc nhóm, báo cáo thuyết trình; chịu áp lực cao, phân tích, sáng tạo; đàm phán, thiết lập mối quan hệ.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.