Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Quản lý dự án - Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Thực hiện công việc theo phân công của Trưởng/Phó phòng:

•Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp quản lý dự án linh hoạt (Agile)

•Trực tiếp tham gia các dự án Agile ở vị trí quản lý dự án (PM)/ Scrum Master theo đề xuất từ chủ sản phẩm (PO), hoặc theo phân công của Trưởng phòng

•Tổ chức các buổi họp xây dựng kế hoạch phân đoạn (Sprint Planning), họp ngắn hàng ngày (Stand-up Meeting), họp cải tiến phân đoạn (Retrospective Meeting)… đảm bảo tiến độ dự án triển khai sát nhất so với kế hoạch ban đầu.

•Kết nối, đào tạo các thành viên dự án Agile, đề xuất phương án khen thưởng, kỷ luật nhân sự tham gia dự án Aglie với Trưởng phòng/ Lãnh đạo Ngân hàng số

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement

Bằng cấp:

•Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, CNTT v.v..., hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: 

•Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý dự án linh hoạt, phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ số, hệ sinh thái số tại Ngân hàng/ Tổ chức quốc tế/ Đơn vị tư vấn Big4

Kiến thức chuyên môn:

•Am hiểu về các hệ thống, xu thế, mô hình ngân hàng số hoặc hệ sinh thái số tại Ngân hàng/ Tổ chúc quốc tế/ Fintech.

 Kỹ năng, phẩm chất:

•Lập kế hoạch chiến lược. Quản trị dự án theo mô hình linh hoạt (Agile)

•Tỉ mỉ, cẩn thân, trung thực; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; Kỹ năng phân tích tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.