Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Quản lý dự án - Văn phòng Quản lý dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 10 Years
Salary Competitive
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt của một hoặc nhiều Dự án theo phân công của Lãnh đạo VP QLDA, bao gồm nhưng không hạn chế các nhiệm vụ sau:
+ Lập kế hoạch triển khai Dự án.
+ Triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách.
+ Kiểm soát được các thay đổi diễn ra trong dự án & đưa ra các đề xuất/ giải pháp phù hợp.
+ Phối hợp cùng với các Thành viên dự án, Đối tác để triển khai dự án theo kế hoạch.
+ Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ công việc của các Khối, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện các công việc của Dự án.
+ Đưa ra các đề xuất nhằm cải tiến chất lượng công việc trong quá trình triển khai.
+ Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột suất theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ VP QLDA
- Mục tiêu: Phục vụ các dự án thuộc nhóm dự án Quản trị rủi ro

Job Requirement

- Có kinh nghiệm quản lý/triển khai các dự án về quản trị rủi ro như:  Quản lý sau Cho vay, Clims, Tính CAR theo thông tư 41 ; ICCAP;  Dự án phần mềm quản trị rủi ro hoạt động...
-  Am hiểu và có kiến thức chuyên môn sâu về các loại hình rủi ro
- Tư duy chiến lược tốt
- Kỹ năng quản lý, quản trị rủi ro tốt
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xây dựng quan hệ và kỹ năng đàm phán tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.