Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Quản trị dữ liệu Ngân hàng số - Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Thực hiện công việc theo phân công của TP/PP bao gồm:

•Đầu mối quản lý các mô hình khai thác và phân tích dữ liệu hướng tới mục tiêu chiến lược của ngân hàng

•Thực hiện các yêu cầu liên quan đến dữ liệu NHS, bao gồm nhưng không giới hạn: chiết xuất dữ liệu, xây dựng báo cáo phục vụ mục đích marketing, vận hành kinh doanh, kinh doanh, kiểm soát chất lượng dịch vụ, đánh giá trải nghiệm người dùng, quản trị hệ sinh thái, phân tích đánh giá phân khúc khách hàng, quản trị rủi ro giao dịch Ngân hàng số 

•Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ công việc của các Khối, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện công việc.

•Đưa ra các đề xuất nhằm cải tiến chất lượng công việc trong quá trình triển khai

•Đào tạo nhân sự mới đáp ứng yêu cầu công việc quản trị dữ liệu NHS.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement

Bằng cấp:

•Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán, Khoa học tự nhiên, CNTT, Kinh tế v.v..., hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: 

•Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản trị dữ liệu công nghệ số, hệ sinh thái số tại Ngân hàng/ Viễn thông/ Tổ chức quốc tế/ Đơn vị tư vấn Big4

Kiến thức chuyên môn:

•Am hiểu ngôn ngữ lập trình, các công cụ phân tích dữ liệu lớn, mô hình ngân hàng số hoặc hệ sinh thái số tại Ngân hàng/ Tổ chúc quốc tế/ Fintech.

 Kỹ năng, phẩm chất:

•Quản trị dự án theo mô hình linh hoạt (Agile)

•Tỉ mỉ, cẩn thân, trung thực; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; Kỹ năng phân tích tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.