Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Sản phẩm tài trợ thương mại và sản phẩm ngoại hối - Phòng Ngân hàng giao dịch - Khối KHDN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 8 Years
Salary Competitive
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 14/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Nghiên cứu/sáng tạo sản phẩm Tài trợ thương mại/ ngoại tệ

 • Phác thảo nghiên cứu sơ bộ về sản phẩm và giám sát các giai đoạn để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu
 • Đề xuất kế hoạch hành động để tối ưu tiềm năng của các dự án được phân công
 • Đào tạo (công cụ, tài liệu, phương tiện trợ giúp bán hàng) cho lực lượng frontline để đảm bảo họ có kiến thức sản phẩm  tốt
 • Phối hợp đảm bảo tất cả hoạt động marketing/ sản phẩm phù hợp với quy định chuẩn và được cập nhật thường xuyên
 • Thu thập và phân tích thông tin liên quan tới các sản phẩm và chiến dịch của đối thủ cạnh tranh

Kết quả của sản phẩm Tài trợ thương mại/Kinh doanh ngoại tệ

 • Theo dõi kết quả bán hàng & kinh doanh thường xuyên để đảm bảo đạt được các mục tiêu sản phẩm và tài chính
 • Đề xuất phương pháp và kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu tài chính hàng năm

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo

 

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường thuộc Khối Kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về sản phẩm/ Kỹ năng bán hàng và dịch vụ tốt
 • Kinh nghiệm chuyên môn: có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại tệ tại các TCTD, ưu tiên có tối thiểu 01 năm ở vị trí quản lý nhóm/bộ phận.
 • Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh. Sẵn sàng làm việc trong nhóm với nhiều cấp để mang lại KQCV xuất sắc.

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.