Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Thu xếp vốn

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 09/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chuyên môn
• Tổ chức triển khai phương án/ giải pháp tài chính tổng thể cho khách hàng theo
phân công của lãnh đạo phòng
• Trực tiếp tham gia các hoạt động tư vấn tài chính, thu xếp vốn và điều phối các công
việc liên quan trong nhóm dự án.
✓ Khảo sát thị trường vốn trong và ngoài nước, thẩm định, hoàn thành các thủ tục phê
duyệt phương án thu xếp vốn, tư vấn thu xếp vốn cho khách hàng
✓ Liên hệ với các đơn vị khác trong Ngân hàng để giải quyết các công việc liên quan
✓ Trực tiếp đàm phán, trao đổi công việc với các đối tác ngoài Ngân hàng để giải quyết
công việc liên quan
• Phối hợp, hỗ trợ các Team Kinh doanh để mời các TCTD tham gia hợp vốn, ủy
thác,…, cùng PVcomBank cấp vốn cho khách hàng
• Tham gia xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến nghiệp vụ Thu xếp vốn và tư
vấn tài chinh khi được phân công.
Các công việc được giao khác
• Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ
• Hỗ trợ chuyên môn trong Phòng/Bộ phận, chia sẻ thông tin và hỗ trợ giải quyết vấn
đề
• Tham gia công tác quản lý theo phân công của Lãnh đạo Phòng
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/LĐ khối phân công.

Job Requirement

Bằng cấp:Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Tín dụng, Ngân hàng, Kinh tế
ngoại thương hoặc Luật kinh tế. Ưu tiên các trường hợp học đại học hoặc thạc sỹ
chuyên ngành tài chính, tín dụng, ngân hàng tại nước ngoài.
Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính tín dụng, ngân
hàng, hiểu biết rõ về Luật các TCTD và các quy định khác về tín dụng doanh nghiệp của
NH, NHNN và pháp luật
Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính
ngân hàng, tín dụng, thu xếp vốn hoặc dịch vụ tài chinh.
Kỹ năng, phẩm chất:
• Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và tin học
• Có khả năng thuyết phục, xử lý tốt các mối quan hệ và có kỹ năng về đàm phán
hợp đồng.
• Có kinh nghiệm giao tiếp, có khả năng khẳng định uy tín của Ngân hàng với khách
hàng.
• Kỹ năng giao việc và đánh giá thực hiện công việc.
• Khách quan trung thực, có đạo đức, nhiệt tình tâm huyết với công việc, có sáng tạo
trong công việc.

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.