Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên ALM ( Quản lý và điều hành lãi suất), Phòng ALM, Khối tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 02/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc  như sau:

•Triển khai quy đinh về cơ chế điều hành lãi suất tại PVcomBank, QĐ về phương pháp tính toán và nguyên tắc áp dụng Tổng mức sinh lời từ khách hàng.

•Theo dõi, giám sát biến động lãi suất huy động, cho vay toàn ngân hàng.

•Tổng hợp, theo dõi lãi suất theo từng Khối/ sản phẩm hoặc theo yêu cầu quản lý tại từng thời kỳ.

•Đề xuất, báo cáo, tham mưu cho các cấp lãnh đạo khi có biến động lớn lãi suất.

•Quản lý, cho ý kiến về lãi suất và hiệu quả đối với các chương trình, sản phẩm.

•Thực hiện các công việc khác do Trưởng/Phó phòng/Trưởng Bộ phận phân công

Job Requirement

•Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nguồn vốn/tài chính tại một định chế tài chính hàng đầu.

•Ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nguồn vốn/tài chính tại một định chế tài chính hàng đầu

•Hiểu biết rõ về cơ chế điều chuyển vốn nội bộ.

•Kỹ năng xử lý dữ liệu tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.