Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên An toàn ứng dụng - K.CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Thực hiện phân tích đánh giá luồng kết nối đảm bảo An toàn thông tin.
 • Đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường cloud
 • Quản lý đảm bảo an toàn thông tin môi trường DevSecOps
 • Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.
 • Tham gia các dự án phần mềm trong vai trò tư vấn, đánh giá an ninh thông tin lớp ứng dụng, dữ liệu...
 • Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an toàn cho tổ chức.
 • Báo cáo tình hình an toàn thông tin định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.
 • Tham gia hỗ trợ dự án theo phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại chuyên ngành An toàn thông tin.  
 • Ưu tiên người có chứng chỉ bảo mật:  Security+, CEH, GIAC… và hiểu hoặc có thể code được.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Năng lực chuyên môn:

 • Có kiến thức tốt về các giao thức mạng (TCP, UDP, SSL/TLS, FTP, SSH…), phương thức thiết lập kết nối và trạng thái kết nối truyền thông, giao thức mã hóa, xác thực, hạ tầng khóa công khai...  
 • Có kiến thức tốt về các hình thức tấn công mạng như DoS/DDoS, SQL injection, XSS, BoF…
 • Có kiến thức nền tảng cloud
 • Kiến thức DevSecOps: Container, docker…

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.