Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên báo cáo danh mục

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 06/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Báo cáo Danh mục:

 • Phối hợp với các Khối kinh doanh và K.CNTT để xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác QTRR Danh mục Tín dụng và TPDN.
 • Tổng hợp số liệu hoạt động Tín dụng và hoạt động đầu tư TPDN từ các đơn vị và/hoặc hệ thống phần mềm để đáp ứng các yêu cầu báo cáo quản trị rủi ro gồm:
  • Đảm bảo tuân thủ chế độ báo cáo quản trị rủi ro tới các cơ quản lý theo quy định.
  • Đáp ứng các yêu cầu báo cáo nội bộ về quản trị rủi ro Tín dụng của Phòng định kỳ.
  • Đáp ứng các yêu cầu báo cáo QTRR Tín dụng của Ban điều hành, HĐQT (nếu có).

 

 • Báo cáo số liệu về các giới hạn và hạn mức trong hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư TPDN theo quy định của PVcomBank và NHNN

Tổng hợp báo cáo Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của toàn hệ thống

Job Requirement

 • Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành TCNH hoặc chuyên ngành kinh tế.
 • Ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Tín dụng hoặc quản trị rủi ro Tín dụng tại Ngân hàng hoặc một định chế tài chính có uy tín.
 • Có kỹ năng tổng hợp thống kế.

 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.