Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp định vị dịch vụ và Quản lý trải nghiệm khách hàng, Phòng Ngân hàng ưu tiên, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking
Deadline to Apply 27/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description


.

Nhiệm vụ chuyên môn


v  Địnhvị dịch vụ khách hàng hội viên DV NHUT


       Hoàn thiện và xây dựng mô hình hoạt động, định vị chiến lược chung của  Dịch vụ NHUT tại PVcomBank.


       Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhận diện, hệ thống công nghệ và cơ sở hạ tầng hiện đại để phục vụ KH hội viên DV NHUT (KHUT, KHCL) tại các điểm cung cấp Dịch vụ NHUT.


       Phối hợp với Khối QTNNL trong việc đề xuất xây dựng chính sách nhân sự, lộ trình công danh, chương trình đạo tạo/ nâng cao năng lực dành cho các vị trị KHUT,KHCL tại Đơn vị kinh doanh.


v  Quảnlý trải nghiệm khách hàng khách hàng hội viên DV NHUT


       Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và quản lý chính sách chăm sóc KH; các chính sách, quy định, phê duyệt về quản lý hội viên, phân hạng hội viên DV NHUTcủa PVcomBank.


       Xâydựng, triển khai thực hiện và quản lý các quy trình phục vụ KH và các bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đối với KH.


       Xây dựng tiêu chuẩn về sản phẩm dịch vụ cung cấp theo vòng đời các tiểu phân khúc/các nhóm KH.


Job Requirement


Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học thuộc lĩnh vực Tàichính, Ngân hàng, Kinh tế.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịchvụ ngân hàng.

Kinh nghiệm quản lý, chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ KHUT.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng nghiên cứu, thuyết trình,xử lý vấn đề tốt. Thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.