Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ kinh doanh ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

•Hỗ trợ SRM/RM thiết lập, hoàn tất hồ sơ khách hàng, hồ sơ giao dịch trình cấp phê duyệt (nếu có) và xử lý các thủ tục nội bộ theo quy định

•Hỗ trợ RM/SRM trong công tác bán hàng và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

•Thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm kinh doanh.

•Lập Báo cáo phân tích kinh doanh định kỳ và đột xuất.

•Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung các Quy trình, quy chế, quy định liên quan tới công việc đảm nhiệm khi được yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ Kinh doanh NHS/ GĐ Quan hệ khách hàng NHS nhằm thực hiện mục tiêu chung của đợn vị.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, QTKD, Luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thị trường và có mối quan hệ với các đối tác Fintech để thuận tiện trong công việc sau này.

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng hoặc các đơn vị Fintech. Ưu tiên có kinh nghiệm làm vị trí Quản trị bán hàng hoăc Vận hành/ Hỗ trợ kinh doanh.

 Kỹ năng, phẩm chất:

•Tỉ mỉ, cẩn thân, trung thực;

•Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; Kỹ năng phân tích tốt.

•Sử dụng thành thạo Tiếng Anh.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.