Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp ngân sách và chi phí, Phòng kế hoạch và Quản lý hiệu quả công việc, Khối Tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 12/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

•Tham gia chính trong việc xây dựng kế hoạch ngân sách của toàn Ngân hàng và nguyên tắc phân bổ kế hoạch ngân sách tới các Khối/Chi nhánh.

•Xây dựng các biểu mẫu báo cáo theo dõi, giám sát, đánh giá; thực hiện các báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí toàn hàng và các đơn vị.

•Quản lý, kiếm soát chi phí trước khi triển khai đối với một số hạng mục theo quy định của PVCB từng thời kỳ;

•Cảnh báo, khuyến nghị khi ngân hàng và các đơn vị chi tiêu vượt kế hoạch ngân sách được phê duyệt hoặc các khoản mục chi tiêu chưa phù hợp, hiệu quả trong từng thời kỳ.

•Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống theo dõi, hệ thống báo cáo quản trị chi phí hoạt động.

•Tổng hợp doanh thu, chi phí của các Khối/Chi nhánh. Phân tích, tổng hợp các trường hợp có doanh thu, chi phí đột biến và đề xuất giải pháp quản trị/ghi nhận hợp lý.

•Tham gia các dự án theo phân công

•Thực hiện các công việc khác do LĐ Phòng và Trưởng Bộ phận phân công.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. Ưu tiên có chứng chỉ ACCA, CFA hoặc CIMA, CPA.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu hoạt động ngân hàng và kinh nghiệm về lập kế hoạch, phân tích, đánh giá tài chính tổt. Am hiểu kiến thức về quản trị chi phí

 

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh ngân hàng/tài chính/ kế toán/kiểm toán (ít nhất 2 năm tại Ngân hàng).

 

Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; Sử dụng SQL/VBA cơ bản. Kỹ năng trình bày, giao tiếp, diễn đạt; Lập kế hoạch và kiểm soát công việc; Đàm phán thuyết phục; Kỹ năng đánh giá, tổng hợp, phân tích số liệu; Kỹ năng làm việc nhóm

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.