Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp nhắc nợ qua điện thoại, Phòng cảnh báo và Quản lý nợ, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking
Deadline to Apply 06/12/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

 • Quản lý, triển khai hoạt động của nhóm nhắc nợ và Báo cáo Lãnh đạo Phòng các vấn đề phát sinh/cần giải quyết.
 • Đánh giá các hoạt động nhắc nợ định kỳ hằng tuần/ tháng của chuyên viên nhắc nợ, đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện hiệu suất làm việc của cả nhóm.
 • Thực hiện điện thoại trực tiếp tới khách hàng/người tham chiếu nằm trong danh sách được phân công với mục đích thu hồi nợ quá hạn của khách hàng (nếu có).
 • Đào tạo, kiểm tra và giám sát chất lượng cuộc gọi nhắc nợ của các chuyên viên nhắc nợ.
 • Đầu mối thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc phát sinh về kết quả của Nhóm nhắc nợ theo yêu cầu của Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp (nếu có).
 • Lập kế hoạch công việc và thực thi để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
 • Hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho các Phòng/Bộ phận liên quan trong việc xây dựng quy trình, quy định thu hồi nợ tại PVcomBank theo từng thời kỳ.
 • Hỗ trợ và tham gia triển khai các chương trình đào tạo giúp cải thiện kiến thức và kỹ năng trong công tác quản lý thu hồi nợ tại các ĐVKD của Khối KHCN.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, thương mại hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết rõ các sản phẩm, dịch vụ trong ngân hàng
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngân hàng, ưu tiên tại vị trí nhắc nợ/ vị trí quản lý nhóm nhắc nợ.
 • Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng soạn thảo văn bản quy trình/quy chế, lập báo cáo, lập kế hoạch. Kỹ năng phân tích và kỹ năng truyết trình. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.