Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN BỔ CHI PHÍ ,PHÒNG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH - KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 08/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Tham gia xây dựng các nguyên tắc ghi nhận doanh thu-chi phí kinh doanh, phân bổ chi phí hoạt động, tính toán lợi nhuận đa chiều
 • Triển khai, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh của hệ thống tính toán lợi nhuận đa chiều cho toàn hàng.
 • Hướng dẫn các đơn vị trong ngân hàng cung cấp dữ liệu và tiếp cận các nguyên tắc và kết quả tính toán lợi nhuận đa chiều cho toàn hàng
 • Tham gia xây dựng hệ thống chính sách thủ tục nội bộ để xây dựng, cải tiến các nguyên tắc ghi nhận doanh thu – chi phí kinh doanh, phân bổ chi phí hoạt động, tính toán lợi nhuận đa chiều và vận hành hệ thống tính toán lợi nhuận đa chiều toàn hàng
 • Tham gia đánh giá định kỳ hàng năm về tính hợp lý của các nguyên tắc tính toán lợi nhuận đa chiều, đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến hệ thống tính toán lợi nhuận đa chiều cho toàn hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế,  Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính & kế toán.

Kiến thức:Am hiểu hoạt đông ngân hàng và các nguyên tắc phân bổ chi phí.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng tương tác và giao tiếp tốt

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.