Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp Phát triển kênh Ngân hàng số - Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Online Marketing, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

-Thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng công nghệ và nhu cầu KH để đề xuất xây dựng các ứng dụng, tiện ích, nền tảng, giải pháp mới phù hợp trên các kênh Ngân hàng số

-Làm việc các đối tác phân tích các yêu cầu phát triển tính năng, tiện ích trên kênh số tuân thủ quy trình thực hiện các Quy trình/ quy đinh về thiết kế sản phẩm của  PVcomBank và các cơ quan nhà nước.

-Phối hợp với các bên liên quan triển khai các tính năng, nền tảng, giải pháp trên các kênh ngân hàng số

-Tham gia kiểm thử, nghiệm thu các tính năng, nền tảng, giải pháp phát triển mới

-Quản lý danh mục ứng dụng, tính năng trên kênh ngân hàng số.

-Định kỳ phân tích báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền về hiệu quả hoạt động của các tính năng, nền tảng, giải pháp trên các kênh Ngân hàng số

-Thực hiện chuẩn hóa các kết nối nghiệp vụ ngân hàng mở theo tiêu chuẩn quốc tế

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement

Bằng cấp: Cử nhân đại học trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý:

•Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển Internet Banking, Mobile Banking, Open Banking…

Kỹ năng, phẩm chất:

§Lập kế hoạch chiến lược. Quản trị dự án. 

•Quản lý sự thay đổi.

•Giao tiếp và thuyết trình. 

Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.