Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số - Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

-Nghiên cứu và phân tích tài liệu yêu cầu người dùng URD, tài liệu đặc tả hệ thống SRS.

-Phối hợp với các bên liên quan xây dựng kịch bản kiểm thử: kiểm thử chức năng, kiểm thử phi chức năng (kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu năng…).

-Thực hiện kiểm thử theo kịch bản, phối hợp với các bên liên quan để phát triển SPDV Ngân hàng số theo mô hình Agile

-Phối hợp với các đơn vị kỹ thuật khắc phục các lỗi xác định trong quá trình kiểm thử

-Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả kiểm thử, đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi đưa lên Production;

-Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số, tính năng, nền tảng, giải pháp của các kênh số

-Quản lý và phối hợp với các bên liên quan để làm rõ các lỗi trên hệ thống.

-Xây dựng tài liệu sử dụng người dùng, hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng phần mềm, hệ thống.

-Định kỳ phân tích báo cáo chất lượng SPDV Ngân hàng số, đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng SPDV Ngân hàng số

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TP/PP

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp học viện/đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kiến thức chuyên  môn: Am  hiểu  về  hoạt  động  ngân  hàng,  tài chính, fintech. Ưu tiên có kiến thức trong lĩnh vực kiểm thử, quản lý chất lượng sản phẩm phần mềm.

Kinh nghiệm chuyên môn:

•Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử, quản lý chất lượng sản phẩm phần mềm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính, ngân hàng…

Kỹ năng, phẩm chất:

§Quản trị dự án. 

•Quản lý sự thay đổi.  

•Giao tiếp và thuyết trình. 

•Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.