Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp quản lý chuyển đổi - Văn phòng Quản lý dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 8 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 27/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia đề xuất công tác quản lý, tổ chức triển khai các Dự án/Sáng kiến của Ngân hàng;
 • Hỗ trợ  xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý các Dự án/Sáng kiến theo quy chuẩn được quy định tại Quy định quản lý dự án;
 • Thực hiện giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của các Dự án/Sáng kiến; theo dõi và đôn đốc quá trình cũng như kết quả thực hiện của các Dự án/Sáng kiến
 • Hỗ trợ tham gia nghiên cứu, phân tích và đề xuất với Trưởng/Phó phòng, Ban lãnh đạo VP QLDA các nội dung cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu của Dự án/Sáng kiến cũng như giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai của Dự án/Sáng kiến;
 • Thực hiện tiếp nhận các thông tin, cập nhật tình hình thực hiện từ các Dự án/Sáng kiến và tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc, nội dung được giao theo sự phân công của lãnh đạo trực tiếp và Ban lãnh đạo VP QLDA

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TP/PP

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các trường thuộc khối kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về quản lý dự án; các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ưu tiên có kinh nghiệp trong các mảng  nghiệp vụ:

 • Quản trị rủi ro
 • Công nghệ nền tảng và dữ liệu
 • Nhân sự, chính sách nhân sự, chính sách lương thưởng KPI...

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu kinh nghiệm 02 năm trong lĩnh vực ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất: Xử lý tình huống, làm việc nhóm, báo cáo thuyết trình; chịu áp lực cao, phân tích, sáng tạo; đàm phán, thiết lập mối quan hệ.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.