Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp Quản lý tài sản nợ có ( ALM), Phòng ALM, Khối Tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 07/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

1.Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như sau:

•Theo dõi biến động Bảng cân đối kế toán, đề xuất các chính sách khuyến khích, thúc đẩy hoặc hạn chế cho vay/ huy động của Ngân hàng;

•Đề xuất điều chỉnh lãi suất huy động, cho vay, Biểu giá mua bán vốn nội bộ nhằm điều hành bảng cân đối kế toán theo đúng mục tiêu quản lý và định hướng phát triển của UB ALCO.

•Tư vấn xây dựng các chính sách, quy định về thanh khoản, lãi suất và cơ chế quản lý vốn tập trung.

•Tư vấn cơ cấu, tỷ trọng phù hợp đối với quy mô tài sản thanh khoản.

•Đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh, các trường hợp đặc biệt trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt liên quan đến nguồn vốn và lãi suất.

•Thống kê và lưu trữ dữ liệu; xây dựng các công cụ, hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý tài sản Nợ - Có và hỗ trợ ALCO.

2. Thực hiện các công việc khác phân công của Trưởng/Phó phòng QLTS Nợ- Có.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán,

•Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

•Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết rõ về ALM và quản trị rủi ro, ưu tiên có chứng chỉ CPA, CFA, FRM, đã từng tham gia các dự án về ALM và FTP.

•Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nguồn vốn/tài chính tại một định chế tài chính hàng đầu.

Ký năng, phẩm chất: Kỹ năng tổng hợp, phân tích tài chính tốt. Am hiểu về mục tiêu chiến lược của Ngân hàng và vai trò của nghiệp vụ nguồn vốn trong việc hỗ trợ các mục tiêu KD.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.