Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp quản lý trải nghiệm khách hàng Ngân hàng số

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/11/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

- Thiết kế, quản lý hành trình, giao diện trải nghiệm của khách hàng
trên các kênh số(IB/MB/OpenBanking/AgentBanking…)
- Phối hợp với đối tác thiết kế hành trình trải nghiệm, giao diện người
dùng trên mạng lưới đối tác
- Phối hợp với các bên liên quan trong quá trình xây dựng, phát triển
và nghiệm thu SPDV Ngân hàng số
- Định kỳ phân tích báo cáo, đề xuất thay đổi/ điều chỉnh hành trình trải
nghiệm, giao diện của khách hàng trên các kênh Ngân hàng số
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao​
 

Job Requirement

Bằng cấp: Cử nhân đại học trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị
Kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương.
Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý:
• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực UI/UX. Ưu tiên có kinh
nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính, ngân hàng…
Kỹ năng, phẩm chất:
 Quản trị dự án.
• Quản lý sự thay đổi.
• Giao tiếp và thuyết trình.
• Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.