Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh, Phòng thúc đẩy kinh doanh, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao

•Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong chương trình thúc đẩy bán hàng.

•Nắm rõ thông tin các ĐVKD cần hỗ trợ. Đồng hành hỗ trợ các đơn vị KD trong việc cầu nối giữa ĐVKD và phòng ban HO..

•Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị sau quá trình triển khai TĐB tại đơn vị.

•Hỗ trợ lãnh đạo phòng thực hiện phân tích dữ liệu và các chương trình Thúc đẩy bán.

Truyền thông và Đào tạo

•Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng cho các RM tại ĐVKD.

•Chịu trách nhiệm đứng lớp chính các buổi đào tạo của  Thúc đẩy bán.

•Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng sản phẩm.

Nhiệm vu khác

•Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

•Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông các chính sách chương trình tới  ĐVKD theo yêu cầu của  Lãnh đạo Phòng. 

Job Requirement

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thúc đẩy bán.

Kiến thức chuyên  môn: Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ

•Có kiến thức về thúc đẩy bán

Kỹ năng, phẩm chất: đào tạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt. Kỹ năng điều phối công việc và quản lý thông tin

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.