Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp Tích hợp hệ thống

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ

 • Thực hiện tích hợp các sản phẩm dịch vụ NHS với các hệ thống của PVCOMBANK(corebank,thẻ …), trung gian thanh toán (Ví, Cổng thanh toán), đối tác theo mô hình (Openbanking, Agentbanking) …
 • Thực hiện chuẩn hóa các kết nối, tích hợp ngân hàng mở theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Phối hợp với Khối CNTT, đối tác để phát triển, triển khai vận hành hệ thống sau golive
 • Tham gia trực tiếp cùng các bên liên quan triển khai dự án, công việc được giao.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement

Bằng cấp: Cử nhân đại học CNTT hoặc được đào tạo tương đương

Kinh nghiệm :

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc tích hợp với các trung gian thanh toán, cổng thanh toán
 • Am hiểu về các hệ thống trong ngân hàng hoặc hệ sinh thái số tại Ngân hàng/ Tổ chúc quốc tế/ Fintech.

Kiến thức:

 • Lập trình Java:Spring, Struts … , REST API, SOAP, TCP, CSDL: tối thiểu Oracle.
 • Những kiến thức sau là lợi thế:  Microservie, Docker/K8s, CICD, Kafka, ESB, OCP, API Gateway …
 • Ưu tiên các ứng viên có định hướng Full Stack

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.