Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp tổng hợp và phân tích dữ liệu báo cáo, Khối Tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 08/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

•Chịu trách nhiệp cập nhật và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu dữ liệu của phòng.

•Thực hiện phân tích các chỉ tiêu tài chính, các diễn biến định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

•Tham gia thiết kế và phát triển các công cụ báo cáo đáp ứng yêu cầu của phòng.

•Thực hiện vai trò hỗ trợ trong tra soát và khai thác dữ liệu theo yêu cầu của phòng

•Phối hợp khối CNTT, các Khối KD trong quá trình xây dựng báo cáo tự động, thiết kế mô hình phân tích kinh doanh

•Đề xuất các hình thức báo cáo phù hợp với yêu cầu và nội dung từng loại báo cáo.

•Đưa ra các đề xuất, giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực được phân công.

•Tham gia các dự án theo phân công

•Thực hiện các công việc khác do LĐ phân công.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp như CNTT/Toán/ Toán tin hoặc các chuyên ngành liên quan đến CNTT

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Có kinh nghiệm liên quan đến CSDL (Oracle, SQL Server…)

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức tốt về ứng dụng CNTT đối với các lĩnh vực liên quan đến quản trị dữ liệu và báo cáo của ngân hàng. Kiến thức về hệ thống thông tin ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất:

Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học; Khả năng tự nghiên cứu công nghệ ứng dụng vào công việc tốt; Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.