Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên chính Quản trị hiệu suất

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng các phương pháp giao KPIs và đánh giá hiệu quả công việc
•    Tham gia  xây dựng kế hoạch quản lý KPIs đối với CBNV toàn hàng.
•    Phối hợp xây dựng  kế hoạch (định biên) nhân sự các đơn vị toàn hàng; 
•    Định kỳ rà soát quy định về giao KPIs và đánh giá hiệu quả công việc CBNV BO và FO.
•    Tham gia xây dựng hệ thống tiêu chí KPIs, nguyên tắc giao KPIs và đánh giá hiệu quả công việc toàn hàng từ cấp đơn vị xuống CBNV. 

- Phân tích, đánh giá, báo cáo hiệu quả công việc
•    Phân tích về chất lượng giao KPIs và các điểm cần cải thiện; báo cáo về kết quả công việc, hiệu suất qua các năm.
•    Tham gia đánh giá, cho ý kiến về hệ thống tiêu chí KPIs các đơn vị.
•    Tổng hợp, báo cáo kết quả giao KPIs, đánh giá kết quả công việc CBNV các đơn vị, toàn hàng theo định kỳ (quý, giữa năm, cuối năm) v-à phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.
•    Đề xuất các kiến nghị về bộ chỉ tiêu KPIs, chính sách KPIs của CBNV đơn vị và ngân hàng.

- Hỗ trợ đơn vị: hướng dẫn và hỗ trợ đơn vị xây dụng và cho ý kiến về dự thảo quy định về giao và đánh giá kết quả công việc (KPI) của đơn vị đến CBNV.

- Thực hiện truyền thông cho CBNV/đơn vị liên quan đến hệ thống quản lý hiệu quả CV 
•    Định kỳ tổng hợp các chính sách quản lý hiệu quả công việc mới và cập nhật cho các đơn vị liên quan; Trực tiếp truyền thông về hệ thống chính sách mới tới CBNV, đơn vị liên quan

Job Requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Tài chính ngân hàng.
- Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch  vụ của các khối thuộc Ngân hàng; Kiến thức về hệ thống KPI và đánh giá hiệu quả công việc; Am hiểu pháp luật và quy định của Ngân hàng liên quan đến lĩnh vực
- Quản trị nhân sự, chính sách ngườilaođộng.
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức, nhân sự trong đó có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp  thuộc mảng quản lý hiệu suất và quản lý kết quả công việc thuộc Ngân hàng
- Kỹ năng, phẩm chất:
•    Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo.
•    Có khả năng sử dụng tốt các chương trình và phần mềm chuyên dùng liên quan đến quản lý hiệu suất công việc; Giao tiếp, thuyết trình, Làm việc nhóm.
•    Làm chủ công việc (Lập kế hoạch, Quản lý thời gian, tiến độ công việc,..).
•    Tư duy sáng tạo; Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.