Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Vị trí cấp Chuyên gia hoặc Chuyên viên Chính sách QTRR hoạt động:

 • Tham gia vào việc xây dựng và phổ biến thực hiện các chiến lược, chính sách, quy định về quản trị rủi ro hoạt động.
 • Xây dựng các công cụ nhận biết, đo lường, đánh giá, kiểm soát rủi ro, ... 
 • Xây dựng quy trình, công cụ Tự đánh giá rủi ro, Thu thập dữ liệu tổn thất do rủi ro hoạt động cho các Khối/Đơn vị thực hiện. 
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác, đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro hoạt động 
 • Nghiên cứu và chuẩn bị nguồn lực để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động đáp ứng các yêu cầu của Basel II.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro hoạt động, kiểm toán nội bộ, kho quỹ, công nghệ thông tin, kế toàn giao dịch...
 • Hiểu biết tốt về các quy trình tại các đơn vị quản lý và kinh doanh. Sử dụng thành thạo tiếng anh chuyên ngành
 • Có khả năng giải quyết công việc độc lập 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.