Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên chính sách sản phẩm, Phòng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 04/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

•Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và ban  hành các chính sách sản phẩm cho khach hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương/casa phù hợp với yêu cầu kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ;

•Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật chính sách của các ngân hàng trong nước & quốc tế để đề xuất xây dựng chính sách mới hoặc điều chỉnh chính sách hiện hữu;

•Phối hợp với các Khối/ Phòng/ Ban liên quan để xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ nhằm gia tăng lợi ích cho Khách hàng và tăng hiệu quả bán chéo;

•Đào tạo, truyền thông, theo dõi hiệu quả từng chương trình do bộ phận Chính sách sản phẩm xây dựng;

•Định kỳ báo cáo hiệu quả chương trình tới Cấp quản lý và đề xuất cập nhật/ điều chỉnh các chính sách kịp thời.

Nhiệm vụ khác: thực hiện công việc khác do Cấp quản lý giao phó.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, QTKD hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kiến thức chuyên  môn: Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ dành cho KHCN

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực tương đương (phát triển đối tác/kinh doanh/payroll);

Kỹ năng, phẩm chất: Có kỹ năng giao tiếp, ngoại giao, xây dựng quan hệ & thuyết trình, Kỹ năng tương tác, khả năng đàm phán & có trình độ Tiếng Anh là một lợi thế.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.