Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Phòng chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá, Khối tái thẩm và Phê duyệt

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 20/12/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

 • Tổ chức thực hiện các công việc Trưởng bộ phận, Lãnh đạo phòng giao.
 • Thực hiện Kiểm soát chất lượng theo kế hoạch.
 • Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn nội dung báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng
 • Tham gia kiểm soát chất lượng các chứng thư do công ty bên ngoài thực hiện, đặc biệt là các hồ sơ khó, phức tạp.
 • Thực hiện kiểm soát và xây dựng phần mềm định giá.
 • Tham gia ban hành và theo dõi khung giá đất, bảng giá ô tô, hàng hóa áp dụng cho ĐVKD.
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Lãnh đạo phòng.

Job Requirement

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản, xây dựng, kỹ thuật, cơ khí và các chuyên ngành khác có liên quan đến định giá
 • Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy định của pháp luật về giá;

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức  tốt về hoạt động ngân hàng. Am hiểu sâu về lĩnh vực định giá và các văn bản PL có liên quan.

Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá TSBĐ thuộc ngân hàng;

Các kỹ năng, phẩm chất

 • Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập
 • Kỹ năng Giải quyết vấn đề;
 • Tư duy logic;
 • Tinh thần đam mê nghiên cứu/học hỏi và sẵn sang phục vụ khách hàng
 • Khả năng thích nghi.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.