Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Chính sách và Tài sản đảm bảo - Phòng CS & TSĐB - Khối Tái thẩm và Phê duyệt (Làm việc tại HCM)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 

 • Tổ chức thực hiện các công việc Trưởng bộ phận, Lãnh đạo phòng giao.
 • Thực hiện Kiểm soát chất lượng theo kế hoạch.
 • Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn nội dung báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng
 • Tham gia kiểm soát chất lượng các chứng thư do công ty bên ngoài thực hiện, đặc biệt là các hồ sơ khó, phức tạp.
 • Thực hiện kiểm soát và xây dựng phần mềm định giá.
 • Tham gia ban hành và theo dõi khung giá đất, bảng giá ô tô, hàng hóa áp dụng cho ĐVKD.
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Lãnh đạo phòng.

Job Requirement

 * Trình độ chuyên môn:

  Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Định giá, Luật …

*   Kỹ năng

  Có hiểu biết các quy định, thông lệ, quy trình, chính sách và thông lệ trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng;

-  Có khả năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại vấn đề rủi ro tín dụng trong các văn bản;

-  Có khả năng nắm bắt công việc, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học và vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể;

- Có tư duy logic, phân tích, báo cáo, thu thập dữ liệu, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

-  Có kỹ năng viết và diễn đạt rõ ràng;

-  Có kỹ năng thuyết trình;

- Có kỹ năng tổ chức công việc;

-  Khả năng làm việc tốt với Word, Excel, PowerPoint, phần mềm thống kê 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.