Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên đảm bảo An toàn thông tin dữ liệu - K.CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 1. Mục tiêu công việc

 

 • Thực hiện triển khai, vận hành đảm bảo an toàn dữ liệu , phòng chống thất thoát dữ liệu (Phòng ngừa thất thoát nội bộ, từ Internet, đảm bảo lưu trữ , xử lý an toàn và tuân thủ PCI-DSS)
 • Thực hiện tư vấn, ứng dụng giải pháp, cấu hình đảm bảo dữ liệu toàn vẹn và bảo mật, dữ liệu phải được phân loại.
 • Thực hiện xây dựng và phân quyền việc truy xuất dữ liệu và đảm bảo an toàn dữ liệu.
 • Triển khai và quản trị các hệ thống an ninh & bảo mật theo phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Hỗ trợ cán bộ Quản lý rủi ro và chính sách ATTT đối với công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ chính sách ATTT.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Job Requirement

 1. Yêu Cầu Ứng Viên
 • Tốt nghiệp ATTT/CNTT , Ưu tiên bạn có chứng chỉ quốc tế vào ATTT
 • Tối thiểu 01 năm làm việc vị trí quản trị an ninh thông tin, đánh giá an toàn thông tin hoặc quản trị rủi ro thông tin.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn thông tin: ISO 2700, PCI DSS, Data lake
 • Hiểu biết các quy định đảm bảo hạ tầng và an ninh thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng;
 • Năm vững về các quy trình vận hành cơ sở hạ tầng và an ninh CNTT
 • Có kiến thức về thiết kế các hệ thống hạ tầng công nghệ, kiến trúc dịch vụ CNTT.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.