Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Đánh giá Tuân thủ & rủi ro - K.CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

1. Phối hợp với Khối QTRR triển khai chương trình nhằm nâng cao nhận thức về bảo mật CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ nhân viên PVcomBank
2. Đánh giá tuân thủ An toàn thông tin định kỳ hoặc đột xuất đáp ứng tuân thủ chuẩn PCI-DSS , ISO , Swift, Citad và yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin, ghi nhận tuân thủ phối hợp khắc phục GAP
3. Giám sát và kiểm soát tuân thủ CNTT toàn diện; bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách bảo mật, an toàn thông tin, đảm bảo thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của các bên chức năng như kiểm toán/ Ngân hàng nhà nước/ thanh tra/ kiểm tra/ giám sát;
4. Đồng bộ chính sách rủi ro chung (rủi ro thông tin và rủi ro vận hành) để đảm bảo rủi ro hệ thống thông tin luôn được kiểm soát, kịp thời ứng phó và khắc phục các sự cố bảo mật CNTT;
5. Phối hợp các đơn vị CNTT xây dựng và cải tiến các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị, thực hiện công việc tuân thủ đầy đủ theo các quy trình đã được phê duyệt và ban hành;
6. Đầu mối báo cáo tuân thủ Ngân hàng nhà nước và cơ quan chức năng về an ninh thông tin.
7. Kiểm soát việc áp dụng các tiêu chuẩn và yêu cầu bảo mật toàn cầu của các tổ chức khác (NHNN, PCI-DSS, ISO…) vào hệ thống của Ngân hàng PVcomBank
8. Phối hợp các đơn vị CNTT xây dựng và cải tiến các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị, thực hiện công việc tuân thủ đầy đủ theo các quy trình đã được phê duyệt và ban hành;
9. Quản lý danh mục rủi ro của Khối CNTT, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đảm bảo các dự án và quy trình lên kế hoạch chuyển đổi CNTT tuân thủ theo các yêu cầu của Danh mục rủi ro;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao;

Job Requirement

Ký năng :

- Giao tiếp tốt
- Quản lý công việc hiệu quả
- Nghiên cứu, tư duy logic, tư duy hệ thống
- Có khả năng đào tạo, viết tài liệu, hướng dẫn tốt
- Có khả năng làm việc chịu được áp lực công việc cao
- Có khả năng đảm nhận độc lập một vai trò trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung
-  Am hiểu về các hệ thống phần cứng, phần mềm... trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
-  Hiểu biết về kiến trúc mạng và bảo mật mạng, có khả năng phân tích lỗ hổng bảo mật.
-  Có kinh nghiệm đánh giá và quản lý rủi ro ATTT.
-  Hiểu biết về quy định của NHNN và các TT09, TT35, TT47
- Làm việc nhóm hiệu quả, giải quyết vấn đề tốt

Kinh nghiệm

1-2 năm trong lĩnh vực kiểm soát tuân thủ ATTT/ANTT/ANBM.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính, hoặc các ngành liên quan.

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.