Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên giám sát kinh doanh vốn, mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu, Phòng Quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản, Khối Quản trị rủi ro

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Thực hiện các công việc liên quan đến giám sát kinh doanh vốn, mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu Chính phủ sau theo phân công của TP/PP/TBP

 • Xây dựng/soát xét hệ thống văn bản chính sách nghiệp vụ và hạn mức giao dịch.
 • Xây dựng hệ thống, công cụ tính toán, báo cáo đảm bảo kiểm soát được các hạn mức theo quy định của Ngân hàng.
 • Thực hiện cập nhật thời giá các trạng thái mở của Khối NV&TTTC.
 • Kiểm tra và lập báo cáo hàng ngày sự tuân thủ của hạn mức kinh doanh của các Khối NV&TTTC.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời tới Giám đốc Khối QTRR, Giám đốc Khối NV&TTTC về những biểu hiện sai phạm trong kinh doanh, vi phạm hạn mức.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ về biến động các yếu tố thị trường: tỷ giá, lãi suất.

Tham gia các dự án nâng cao năng lực QTRR thị trường, bao gồm dự án tuân thủ basel 2.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính, ngân hàng, và các ngành kinh tế, toán tài chính, toán kinh tế.
 • Hiểu và nắm vững các quy định của Pháp luật, các thông lệ quốc tế trong hoạt động ngân hàng.
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành.
 • Biết sử dụng các công cụ dữ liệu
 • Ưu tiên chứng chỉ chuyên ngành: FRM, CFA,…

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.