Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên giám sát rủi ro thẻ, Trung tâm thẻ, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

•Nghiên cứu xu hướng gian lận giả mạo thẻ của các thị trường, trong ngành, đề xuất và áp dụng các chính sách, cơ chế quản lý rủi ro gian lận giả mạo thẻ

•Xác minh các giao dịch thẻ, ATM, POS, thương mại điện tử liên quan thẻ bất thường nhằm hạn chế rủi ro gian lận

•Quản lý giám sát giao dịch và xử lý giao dịch gian lận

•Đầu mối tiếp nhận và kiểm tra các báo cáo cảnh báo gian lận từ các tổ chức thẻ để phân tích rủi ro, và đề xuất hướng xử lý

•Định kỳ rà soát các hoạt động của các bộ phận trong Trung Tâm Thẻ nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ đã cam kết của Ngân hàng, của Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức thẻ quốc tế, các thỏa thuận với bên thứ ba khác

•Đề xuất việc sử dụng, khai thác, vận hành phần mềm thẻ nhằm hạn chế tối đa rủi ro

•Lập các báo cáo liên quan đến rủi ro hoạt động thẻ

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng

Kiến thức chuyên môn:  Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Kỹ năng, phẩm chất:

• Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; Kỹ năng giao tiếp;

• Kỹ năng viết văn bản

• Tỉ mỉ, cẩn thận; Chịu áp lực cao

• Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.