Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

* Quản trị và vận hành hệ thống CMS (Card Managerment system):

Vận hành hệ thống CMS.
Duy trì hệ thống CMS hoạt động ổn định phục vụ công tác phát hành, sao  kê, thu nợ, hạch toán truy vấn thông tin khách hàng, và các tác vụ theo yêu cầu khách hàng.
Hỗ trợ toàn bộ chi nhánh các sự cố phát sinh trong quá trinh khai thác sử dụng  chương  trình.
Khai báo, cấu hình sản phẩm/dịch vụ/phí/lãi/ ... trên hệ thống.
Tạo và gửi nhận file phục vụ cho việc thanh toán sao kê, thanh toán liên ngân hàng và thanh toán với tổ chức thẻ.

* Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạnh
Cấu hình/khai báo kênh kết nối, thiết bị, giao dịch thẻ……
Triển khai/cập nhật các bản cập nhật hệ thống theo yêu cầu của các tổ chức thanh toán.
Giám sát giai dịch thanh toán và chạy số liệu hàng ngày.
Kiểm soát và hỗ trợ các lỗi liên quan đến hệ thống chuyển mạch.

* Quản trị các kênh kết nối (Visa/MC/Banknet/CBS/3rd party/…):

Duy trì các kết nối hoạt động 24/7 bảo đảm ổn định.
Tạo và gửi nhận file hàng ngày phục vụ cho việc thanh toán/hạch toán sao kê thanh toán liên ngân hàng và thanh toán với tổ chức thẻ quốc tế.

* Hỗ trợ nghiệp vụ thẻ:

Tiếp nhận, gán và xử lý tất các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật của các ĐVKD và các bộ phận liên quan trên toàn hệ thống.
Hỗ trợ tất cả các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ hệ thống thẻ.

* Vận hành hệ thống ứng dụng thẻ (EOD/In_out file, đối soát, ...):

Vận hành hệ thống ứng dụng thẻ  (EOD/In_out file, đối soát, ...)
Triển khai các phát triển mới, sửa đổi ứng dụng  và test các sản phẩm  trên hệ thống. Tham gia triển khai và tiếp nhận việc vận hành ứng dụng trong các dự án công nghệ liên quan tới Thẻ
Hỗ trợ ĐVKD và các đơn vị liên quán khai thác và sử dụng hệ thống.
Đầu mối khắc phục lỗi và mở rộng tính năng của ứng dụng.

* Quản trị và vận hành hệ thống báo cáo:

Vận hành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến số liệu thẻ cho các ĐVKD và các bộ phận liên quan.
Phối hợp với bộ phận phát triển xây dựng, mở rộng các báo cáo quản trị, doanh số, phí, giao dịch, khách hàng, ….

*Quản lý hệ thống key management.
Kiểm soát và bảo đảm hệ thống thẻ tuân thủ các yêu cầu bảo mật của tổ chức thanh toán (PCI DSS, các thông tư của NHNN/Chính phủ, ...):

Thực hiện quản lý và vận hành hệ thống key management.
Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ đối với hệ thống thẻ của tổ chức thanh toán và NHNN
Lên kế hoạch và triển khai các yêu cầu bảo mật và tuân thủ để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu.
Kiểm soát việc thực hiện tuân thủ trên toàn hệ thống.

* Xây dựng quy trình/quy định bảo mật và tuân thủ cho hệ thống thẻ

Đầu mối xây dựng các quy trình/quy định về bảo mật và tuân thủ cho hệ thống thẻ.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan thực hiện và tuân thủ theo các quy trình/quy định.

* Quản trị người dùng và phân quyền cho hệ thống ứng dụng thẻ:

Đầu mối chính cho việc tạo và phân quyền cho người dùng trên toàn hệ thống.
Chỉnh sửa/mở rộng quyền trên hệ thống phù hợp với từng chức năng/nhiệm vụ của các bộ phận liên quan.

* Xây dựng các giải pháp an ninh, bảo mật thông tin thẻ và thiết bị thanh toán:

Xây dựng/triển khai các giải pháp an ninh, bảo mật thông tin thẻ và thiết bị thanh toán.

* Đào tạo và hỗ trợ ĐVKD sử dụng ứng dụng thẻ:

Đầu mối chính đào tạo/hỗ trợ tất cả các ĐVKD và các bộ phận liên quan sử dụng và khai thác hệ thống/ứng dụng thẻ.

Job Requirement

Yêu cầu về đào tạo:
• Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Ưu tiên bằng đại học trong lĩnh vực kinh doanh liên quan
Yêu cầu về Kinh nghiệm:
• 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Yêu cầu về các kỹ năng bổ trợ / kỹ năng mềm để phục vụ công việc
• Khả năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập
• Biết sử dụng các ngôn ngữ lập trình Java, .net và database Oracle, SQL, MySQL.
• Am hiểu ISO message, EMV, ATM, POS, NAC, HSM và tích hợp kênh thanh toán, có chứng chỉ về VISA, MC.
• Hiểu biết vê hệ thống cá thể hóa thẻ, chuẩn EMV, sản phẩm thẻ, và nghiện vụ ngân hàng
• Kỹ năng phân tích tốt
• Có khả năng làm việc bằng tiếng anh

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.