Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên kế toán thẻ nội địa, Phòng kế toán thẻ, TTT thẻ, Khối KHCN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Freelance
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 25/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn

- Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán thẻ nội địa của Trung tâm Thẻ, Xử lý các yêu cầu liên quan đến việc cài đặt/gỡ cài đặt miễn phí GD cho KH

- Hỗ trợ nghiệp vụ tiếp quỹ, hoàn quỹ ATM

- Thực hiện thanh toán cho Đơn vị chấp nhận thẻ

- Thực hiện thanh quyết toán các giao dịch thẻ nội địa với các liên minh thẻ trong nước

- Đối soát các giao dịch thẻ nội địa giữa các hệ thống đảm bảo cân khớp

- Phối hợp mua sắm ấn phẩm, vật tư phục vụ hoạt động thẻ

- Mở sổ theo dõi các phôi thẻ

- Theo dõi và báo cáo các chi phí liên quan đến thẻ nội đại

- Lập các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán thẻ nội địa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học  chính quy chuyên nghành kế toán, tài chính

Kiến thức chuyên môn: CÓ kiến thức chuyên môn kế toán

Kinh nghiệm chuyên môn quản lý: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng tài chính, ngân hàng, kế toán, thẻ. Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng,  phẩm chất:

- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

- Kỹ năng giao tiếp

-Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực

- Chịu áp lực cao

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.