Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên khách hàng chiến lược, Phòng Khách hàng ưu tiên, Khối Khách hàng cá nhân

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên PVComBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ PVComBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại PVComBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

1. Nhiệm vụ chuyên môn

•Đề xuất kế hoạch và phát triển kinh doanh đối với nhóm KHCL. Khai thác và quản lý danh mục KHCL của PVcomBank.

•Quản lý, theo dõi và hỗ trợ các chi nhánh trên toàn hệ thống việc thực thi các chính sách, chương trình, sản phẩm…dành cho nhóm KHCL.

•Đánh giá hiệu quả khai thác của đơn vị và đề xuất và triển khai mở rộng, nâng cao hiệu quả khai thác nhóm KHCL.

•Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban nội bộ và đối tác bên ngoài xây dựng chính sách, quy trình, sản phẩm dịch vụ và các ưu đãi cho nhóm KHCL. Rà soát và đề xuất cải tiến.

•Hỗ trợ các ĐVKD trong việc tìm kiếm, tiếp cận và phát triển chính sách và quản lý nhóm KHCL.

•Phối hợp với Phòng đối tác phi ngân hàng xây dựng quan hệ và tìm kiếm đối tác chiến lược mới nhằm liên kết mở rộng mạng lưới đối tác cho Khối KHCN.

2. Thực hiện các công việc khác theo phân công của TBP.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân  hàng.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thị trường và các SPDV ngân hàng bán lẻ.

Kinh nghiệm quản lý, chuyên môn: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hoặc 01 năm kinh nghiệm thúc đẩy kinh doanh các SPDV ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất: Khả năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt. Thành thạo word, excel, powerpoint

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.